pwd. Tomasz Sołtysiak HO - drużynowy

ćw. Maciej Kuświk - przyboczny

ćw. Mikołaj Rubas - przyboczny

Jakub Pasternak HO - opiekun strony